سفارش با موفقیت ثبت شد​

 

کد پیگیری تراکنش : {transaction_id}
محصول خدماتی : {form_title}
آیدی کانال تلگرام : {آیدی کانال تلگرام:3}
شماره تماس : {شماره تماس:4}
هزینه پرداخت شده : {:6}

در صورت تغییر نام کاربری و پرایوت شدن کانال در حین انجام سفارش به هیچ عنوان قابل پیگیری نبوده و مبلغ برگشت داده نخواهد شد.

بازگشت به صفحه سرویس =>