سفارش با موفقیت ثبت شد​

 

کد پیگیری تراکنش : {transaction_id}
محصول خدماتی : {form_title}
آیدی کانال تلگرام : {آیدی کانال تلگرام:6}
شماره تماس : {شماره تماس:5}
هزینه پرداخت شده : {:8}

در صورت تغییر نام کاربری و خصوصی شدن پیج در حین انجام سفارش به هیچ عنوان قابل پیگیری نبوده و مبلغ برگشت داده نخواهد شد.

بازگشت به صفحه سرویس =>