از ادامه پرداخت منصرف شدید!

 

کد پیگیری تراکنش : {transaction_id}
محصول خدماتی : {form_title}
آیدی کانال تلگرام : {آیدی کانال تلگرام:6}
شماره تماس : {شماره تماس:5}
هزینه پرداخت شده : {:8}

در صورت کسر وجه طی 1 الی 24 ساعت آینده وجه کسر شده به حساب شما برمیگردد. در غیر این صورت با پشتیبانی در ارتباط باشید.

بازگشت به صفحه سرویس =>