از ادامه پرداخت منصرف شدید!

 

کد پیگیری تراکنش : {transaction_id}
محصول خدماتی : {انتخاب محصول:6}
آیدی پیج اینستاگرام : {آیدی پیج اینستاگرام:3}
شماره تماس : {شماره تماس:2}
هزینه پرداخت شده : {:14}

در صورت کسر وجه طی 1 الی 24 ساعت آینده وجه کسر شده به حساب شما برمیگردد. در غیر این صورت با پشتیبانی در ارتباط باشید.

بازگشت به صفحه سرویس =>